Pracovní neschopnost? S pojištěním se vyhnete půjčkám bez nahlížení do SOLUSu

Do pracovní neschopnosti je snadné se dostat, náročnější je se jí zbavit. Onemocnět, vážně onemocnět nebo mít úraz, to se může přihodit každému, protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jenže, kdo se na takovou situaci nepřipraví vhodným pojištěním, ten může být nucen si v době pracovní neschopnosti, kdy klesnou jeho příjmy, vzít například půjčku bez nahlížení do solusu. A ta, jak všichni víme, umí být velmi drahá. Navíc je při déletrvající nemocenské v podstatě nemožné ji včas splatit, takže se pak prodraží ještě o úroky a poplatky z prodlení. Jak se takovým nepříjemnostem vyhnout? Životním pojištěním.

Životní pojištění má pět podob

V české republice vám bude nabízeno pět typů životního pojištění. Každý z nich umí něco o trošku jiného, základ je ale všude stejný: životní pojištění kryje finanční výpadky v případě onemocnění, úrazu, dlouhodobějšího léčení a rehabilitace, trvalých následků nebo dokonce invalidity, kryje i výpadek příjmů rodiny v případě úmrtí pojištěného.

Životní pojištění je u nás členěno do těchto pěti druhů:

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je naprostým základem životního pojištění. Jde pouze o krytí rizik nemoci, úrazu, trvalých následků, invalidity, smrti, pobytu v nemocnici, pracovní neschopnosti, ale o nic jiného.

Pojistné plnění není vypláceno v případě dožití. Klient si pouze platí základní pojištění, pojišťovna jen vyplácí pojistná plnění pojistných událostí, které se staly a byly předtím pojištěny. Jestliže se během trvání pojištění klientovi nic nestane, žádnou platbu od pojišťovny neobdrží. A to ani například při dožití se důchodového věku

Pokud ale klient onemocní, stane se mu úraz, bude pobývat v nemocnici, bude na neschopence a přijde o své běžné příjmy, nebude nucen se vrhat do rizikových půjček typu půjčka bez nahlížení do solusu. Bude totiž zajištěn svou pojišťovnou, a to až milionovými částkami (pokud si je nasmlouvá).

Do rizikového životního pojištění lze připojistit i děti nebo partnera. A pokud s některým z připojištěných strávíte čas v nemocnici místo v práci, také za to od pojišťovny obdržíte finanční náhradu. V případě onemocnění dítěte získáte i finanční prostředky na léčebné pomůcky a na drahou léčbu, která mnohdy není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Rizikové životní pojištění nelze odečítat z daní a nemůže do něj přispívat zaměstnavatel. Uzavřít jej můžete na jakkoliv dlouhou dobu. Během trvání smlouvy ji můžete kdykoliv upravit nebo ji rovnou beztrestně zrušit.

Investiční životní pojištění

U investičního životního pojištění platí to stejné, co u pojištění rizikového, ale s následujícími rozdíly:

Investiční životní pojištění je určeno také ke spoření, v tomto případě ve formě investování do podílových fondů. Investiční riziko zde nese klient sám, záruka poklesu hodnoty investic zde není žádná, mohou jít i výrazně do mínusu. Ovšem pozor, část vkladů se posílá na rizikovou složku, na ono rizikové životní pojištění, tuto část peněz klient nedostává zpět.

Investiční životní pojištění lze během trvání smlouvyměnit, ale velmi těžko se ruší, rušení je totiž spojeno s vysokými pokutami, storno poplatky a také s dodaněním, pokud jste je tedy předtím odečítali z daní.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je podobné jako to investiční, jen s tím rozdílem, že investiční riziko nese pojišťovna. Jediná garance, která tu je, je garance tzv. kladné nuly, takže na konci trvání pojištění získá klient minimálně to, co do spoření na kapitálové životní pojistce vkládal. Nikdy méně. Ale někdy také ani více.

Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Univerzální (flexibilní) životní pojištění se od kapitálového liší jen tím, že lze během trvání smlouvy flexibilně měnit částku, která jde na pojištění samotné ( na rizikovou část) a která jde na spoření formou kapitálového spoření, kdy investiční riziko nese pojišťovna a garantuje kladnou nulu.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění si nepleťme s pojištěním penzijním. Důchodové pojištění je soukromým životním pojištěním, které se vždy musí uzavřít minimálně do šedesáti let věku. Státní příspěvek tu ale nečekejte, ten se vztahuje jen na penzijní připojištění v transformovaných fondech nebo na doplňkové penzijní spoření. Z pohledu investic nebo možností měnit a zrušit smlouvu se důchodové pojištění chová jako kapitálové.

Půjčka bez nahlížení do solusu nebude nutná

Pokud budete mít životní pojištění uzavřeno s dobrou pojišťovnou a také pokud bude kvalitně nastaveno, můžete si být jistí, že v dobách, kdy budete v pracovn neschopnosti (ať už z důvodu nemoci nebo úrazu), se nebudete muset spoléhat na půjčky. Veškeré výpadky příjmů budou pokryty pojistným plněním.