Vyšetřovací metody

V ORL se využívá řada vyšetřovacích metod. Některé jsou společné i pro další odvětví, jiné zcela specifické právě pro tento obor. K obecně využívaným vyšetřením patří:

Speciální vyšetření v ORL:

1. Vyšetření ústní dutiny a hltanu

Jako pomůcka se využívá ústní lopatka, vyšetření probíhá pohledem.

Vyšetření chuti (gustometrie)

K rozlišování chutí se využívají roztoky cukru, soli, kyseliny citronové a chininu.

2. Vyšetření hrtanu a hltanu

Nepřímá laryngoskopie

Probíhá pomocí laryngoskopického zrcátka.

Přímá laryngoskopie

Provádí se v celkové anestezii pomocí flexibilního laryngoskopu a krátkých konických tubusů a koncovým osvětlením.

3. Ezofagoskopie

Endoskopické vyšetření jícnu za pomoci tuhých i ohebných tubusů, cíl je diagnostika i léčba, v lokální nebo celkové anestezii.

4. Vyšetření sluchu a uší

Pohmatem a poklepem se zhodnotí změny na ušním boltci a zevním zvukovodu. Vyšetření pomocí řeči: druhé ucho, než je vyšetřováno, musí být vyřazeno z provozu ucpáním.

Otoskopie

K otoskopii je potřeba ušní zrcátko, pinzeta, sonda, čelní reflektor a ušní štětičky.

Vyšetření ladičkami

Za pomoci ladiček se provádí několik různých zkoušek, a to Weberova, Rinneho a Schwabachova. Založeny jsou na srovnání délky slyšení vzdušným a kostním vedením.

Audiometrie

Zkouška pomocí přístroje zvaného audiometr v odhlučněném prostoru, využívají se tóny nebo slova.

5. Vyšetření nosu

Rhinoskopie

Vyšetření pomocí Hartmanova zrcátka (přední rinoskopie) nebo nepřímo zadní rhinoskopií, ke které je potřeba endoskop, laryngoskopické zrcátko a ústní lopatka.

Olfaktometrie

Vyšetření čichu pomocí známých dráždivých pachů.

Vyšetření nosní průchodnosti

Provádí se výdechem na zrcátko, sleduje se velikost a souměrnost orosení, rychlost vdechu a výdechu a případné doprovodné šelesty.

6. Vyšetření vedlejších nosních dutin

Rhinoskopie

Endoskopie nosní dutiny.

Sinoskopie

Endoskopie vedlejších nosních dutin.

Diafanoskopie

Prosvícení vedlejších nosních dutin v temné místnosti.

Punkce čelistní dutiny

Sterilní punkční jehlou a stříkačkou, v lokální anestezii.

7. Vyšetření tracheobronchálního stromu

Vyšetření průdušnice a průduškového stromu.