Významní otorhinolaryngolové v ČR

Zdeněk Kabelka

Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D. se narodil roku 1951 a byl to český lékař, otorhinolaryngolog a pediatr, který působil od roku 1978 na dětském oddělení Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol a od roku 1998 byl jejím přednostou. V roce 2000 a 2005 byl jmenován Ministrem zdravotnictví. Pomohl mnoha dětem vrátit sluch díky programu kochleárních implantací zahájenému roku 1993, kterých provedl přes 500. Tyto elektronické implantáty umožňují dětem s některými vrozenými i získanými vadami sluchu opět slyšet. Zároveň provedl velké množství zákroků u pacientů s jinými ORL diagnózami. Zemřel náhle ve věku 63 let.

Jan Betka

Prof. MUDR. Jan Betka, DrSc. FCMA se narodil roku 1949 a nyní působí na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. V roce 1975 dokončil studium na 1. LF UK, Praha, úspěšně složil atestaci ORL 2. stupně roku 1983 a obhájil disertační práci "Počítačová tomografie hrtanu" - CSc. Roku 1986 byl jmenován docentem a přednostou ORL kliniky l. LF UK. Roku 1989 obhájil doktorskou disertační práci "Patobiologie laserové chirurgie v oblasti hlavy a krku" – DrSc. A roku 1990 byl jmenován profesorem. Odborně se zaměřuje na chirurgii štítné, žlázy a příštítných tělísek, chirurgii báze lební a onkologii hlavy a krku.

Martin Holcát

MUDr. Martin Holcát, MBA se narodil roku 1954, je to český lékař, dříve náměstek ministra zdravotnictví, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také půl roku Ministr zdravotnictví ve vládě Jiřího Rusnoka v roce 2013. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze a jeho specializací je otorinolaryngologie. Od roku 1991 do roku 1996 působil jako odborný asistent ORL kliniky 1. LF UK v Praze. Vedl také Koordinační středisko transplantací pod Ministerstvem zdravotnictví, od roku 2006 je náměstkem ředitele FN Motol a dokonce roku 2009 šéfoval konsiliu, které se tehdy staralo o zdraví tehdejšího prezidenta Václava Havla.