Centra kochleární implantace

Praha

Centrum kochleárních implantací u dětí při FN Motol

Adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Telefon: 224 431 111Ostrava

Centrum kochleárních implantací při FN Ostrava

Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Telefon: 597 372 600Brno

Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK)

Adresa:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno

Telefon: 543 181 111