Jak se stát otolaryngologem

Pokud lékaře zajímá obor ORL a rád by se na něj specializoval, může se do tohoto oboru přihlásit ihned po promoci, kterou ukončí nejméně šestileté prezenční studium s teoretickou a praktickou výukou v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství na některé z lékařských fakult Praxe před atestací trvá přibližně 5 až 6 let.

Každý lékař, který se o atestaci v oboru otorhinolaryngologie dříve ucházel, musel dříve absolvovat tyto stáže a praxe v celkové délce minimálně 6 let:

Nepovinná, ale doporučená byla praxe na oddělení očního lékařství, infekčního lékařství a neurologii.

Toto je dříve platný vzdělávací program, šestiletý, s takzvanými „kolečky“ na odděleních.

Nové podmínky pro atestaci

Podle novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. platné od 1.1.2011 jsou podmínky pro získávání specializované způsobilosti v ORL takovéto:

Testy po ukončení základního ORL kmene a také atestační zkoušky včetně obhajoby atestační práce organizuje 1.LF UK a FN Motol. Přihláška k atestační zkoušce není akceptována bez certifikátu o absolvování základního dvouletého ORL kmene. Informace o podrobnostech poskytuje kterákoliv lékařská fakulta odpovědná za vedení specializovaného vzdělávání lékařů. Vzdělávací programy a atestační otázky jsou k dispozici například na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Jakmile lékař absolvuje určené praxe a úspěšně složí atestační zkoušku, je už plně oprávněn vykonávat praxi ORL specialisty. Vybrat si může ambulantní nebo nemocniční sféru pro dospělé nebo děti. Lékař ORL se dále může dále v případě zájmu specializovat na obor foniatrie a audiologie.